Scurtă prezentare

Platforma UGAL Journals este rezultatul proiectului "Pluralismul Educație-Calitate-Etică, vectori în perfecționarea carierei didactice universitare" (Ethi-Qual), derulat în anul 2019. Folosește aplicația software open source Open Journal Systems cu scopul de a gestiona revistele științifice ale Universității "Dunărea de Jos" din Galați. Înregistrarea manuscrisului și procesul peer review se realizează online (prin intermediul platformei OJS).

Din cele 31 de publicații periodice editate de Galați University Press, 20 sunt deja găzduite de această platformă. Majoritatea revistelor publică conținut în acces deschis. Începând cu anul 2019 a fost achiziționat și serviciul DOI. În prezent, majoritatea revistelor științifice incluse în platforma UGAL Journals beneficiază de avantajele acestui serviciu.

 

 
Lista revistelor incluse pe platforma UGAL Journals

Echipa bibliotecii a fost implicată în etapa de implementare a platformei, a elaborarat ghiduri de utilizare, a organizat sesiuni de instruire cu echipele editoriale ale revistelor UDJG. Colaborăm în continuare cu editorii jurnalelor pentru crearea de noi site-uri, dezvoltarea arhivelor și atribuirea DOI-urilor. Lista publicațiilor periodice incluse în acest moment pe platforma UGAL Journals este următoarea:

 1. Analele Universității ”Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula II, Matematică, fizică, mecanică teoretică / Annals of the ”Dunarea de Jos” University of Galati. Fascicle II, Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics

 2. The Annals of “Dunarea de Jos“ University of Galati. Fascicle III, Electrotechnics, Electronics, Automatic Control, Informatics

 3. The Annals of ”Dunarea de Jos” University of Galati. Fascicle V, Technologies in machine building

 4. The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati. Fascicle VI - Food Technology

 5. The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati. Fascicle IX, Metallurgy and Materials Science

 6. Annals of ”Dunarea de Jos” University of Galati. Fascicle XI, Shipbuilding

 7. Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati. Fascicle XII, Welding Equipment and Technology

 8. Analele Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi. Fascicula XIV, Inginerie mecanică = Annals of “Dunarea de Jos“ University of Galati. Fascicle XIV, Mechanical Engineering

 9. The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati. Fascicle XV, Physical Education and Sport Management

 10. The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati. Fascicle XVIII: Philosophy

 11. The Annals of "Dunarea de Jos" University of Galati. Fascicle XIX, History

 12. Analele Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula XX, Sociologie / The Annals of ”Dunarea de Jos” University of Galati. Fascicle XX, Sociology

 13. Analele Universității "Dunărea de Jos" din Galați. Fascicula XXIV, Lexic comun / lexic specializat

 14. Analele Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula XXV, CercetARTE / The Annals of ”Dunarea de Jos” of Galati. Fascicle XXV, ARTSResearch

 15. Comunicare interculturală și literatură / Communication Interculturelle et Littérature

 16. Discursul specializat - teorie și practică

 17. Innovative Romanian Food Biotechnology

 18. Mechanical Testing and Diagnosis

 19. Teologie și educație la "Dunărea de Jos"