Politicile bibliotecii

Protecția datelor cu caracter personal

Biblioteca se aliniază politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal a Universității "Dunărea de Jos" din Galați. Colectarea datelor personale este limitată strict la ceea ce este necesar pentru furnizarea serviciilor bibliotecii. Biblioteca prelucrează datele personale ale următoarelor categorii de utilizatori:

  • studenți în toate cele trei cicluri de învățământ (licență, masterat, doctorat);
  • cadre didactice ale universității;
  • alte categorii de personal din universitate;
  • cadre medicale și preoți;
  • elevi din ultimul an de liceu;
  • persoane din afara universității înscrise în programe de perfecționare, definitivat, postuniversitare etc.

Persoanele fizice sunt obligate să furnizeze o serie de date obligatorii prevăzute în fișa-contract a cititorului: nume și prenume, nivel educațional, vârstă, naționalitate, profesie/funcție, loc de muncă, telefon, e-mail, data de naștere, carte de identitate, adresă. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimţământul în mod expres și neechivoc în acest sens (acordul este dat pe verso-ul fișei-contract). 

Scopul în care va fi folosit consimțământul vizează următoarele situații: întocmirea documentelor legale necesare furnizării serviciilor solicitate, corespodența prin poștă sau electronică cu utilizatorii, verificarea accesului utilizatorilor în spațiile bibliotecii etc. Consimțământul este valabil pentru perioada în care utilizatorul este înscris la biblioteca universității sau până la retragerea sa.

Utilizatorul este protejat de Regulamentul general pentru protecția datelor cu caracter personal nr. 679/2016, poate interveni când dorește și poate solicita următoarele:

  • informarea și consultarea datelor vizate;
  • actualizarea datelor vizate;
  • ștergerea datelor vizate;
  • restricționarea și opunerea în prelucrare a datelor vizate.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a UDJG

Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal a persoanelor fizice