Scurtă prezentare

Funcțional din 2011, depozitul digital instituțional ARTHRA este rezultatul proiectului "Sistem integrat pentru indexarea și partajarea on-line a documentelor tehnice digitizate" (SIPTEH) derulat în perioada 2008-2011, UDJG fiind coordonator. ARTHRA folosește softul open source DSpace cu scopul de a pune la dispoziția utilizatorilor producția științifică a UDJG.

ARTHRA asigură gestionarea și conservarea documentelor electronice precum: articole din revistele universității, lucrări ale conferințelor, cărți, prezentări în cadrul conferințelor, bibliografii, materiale educaționale (ghidurile bibliotecii, tutoriale video), rapoarte de cercetare etc. Depozitul digital este indexat în următoarele baze de date: Duraspace, OpenDOAR și ROAR.

În prezent, UDJG este implicată într-un proiect FDI care are ca scop principal migrarea la o versiune open source extinsă, DSpace-CRIS. Acesta va permite includerea, stocarea, afișarea și organizarea datelor și metadatelor pentru noi entități precum proiecte, granturi, brevete, unități organizaționale, profiluri de cercetător. DSpace-CRIS adoptă/respectă standardele și practicile internaționale pentru a facilita interoperabilitatea și transferul de date (ORCiD API, liniile directoare ale OpenAIRE, planul S privind implementarea imediată a accesului deschis și principiile FAIR).

 
10 motive pentru a publica în ARTHRA
 

 

1. Vizibilitatea sporită a autorului (publicarea în acces deschis)

2. Asocierea unei adrese de Internet permanente

3. Arhivarea rapidă și eficientă, în condiții de siguranță și securitate; prezervarea digitală

4. Căutarea în textul integral al articolului

5. Accesul la textul integral după un anumit timp de la publicarea în revistă (embargo)

6. Respectarea dreptului la proprietate intelectuală

7. Distribuirea conținutului prin intermediul unei aplicații web integrate (DSpace)

8. Respectarea cerințelor prevăzute de unele granturi legate de diseminarea cercetării

9. Indexarea în baze de date (Google Scholar, Duraspace, OpenDOAR, ROAR)

10. Integrarea ORCiD, Altmetric, WoS API și Scopus API.

 
Colecțiile ARTHRA
Lucrări de licență​
Disertații
Teze de doctorat și rezumate
Articole științifice
Cărți
Resurse educaționale
Bibliografii
Buletine bibliografice​
Repertorii ale revistelor​
Ghidurile bibliotecii​
 
Legături utile

Formularul de înregistrare a unui document în ARTHRA

Procedura operațională Managementul depozitului digital instituțional

Regulamentul de organizare și funcționare a depozitului digital instituțional ARTHRA