Baze de date abonate

Baze de date abonate în cadrul consorțiului Anelis Plus

 

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, membră în consorțiul Anelis Plus (Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România) beneficiază de accesul online la bazele de date, serviciu achiziționat în cadrul Proiectului „Acces la literatura științifică și publicarea în regim de acces deschis”, în cadrul PNCDI IV – Programul 5.10 Știință și Societate, Proiect de tip „Acces la literatura științifică”. Modul de acces se face din intranet (pe bază de IP) sau de la distanță (din contul de acces mobil, creat pe e-nformation și Info-edu, pentru revistele Cambridge).

 

Tipul: bază de date bibliografică și full text
Domenii acoperite: științe umaniste, științe sociale, științe exacte și tehnice, medicină
Documente: articole științifice
 
 
Tipul: bază de date bibliografică și cu text integral
Domenii: antropologie, cultură și societate, economie, studii de gen, istorie, studii iudaice, arte plastice, literatură, lingvistică, științe politice și științe sociale, filosofie, religie, drept
Documente: articole științifice
Ghid de utilizare (enformation)
 
 
Tipul: bază de date bibliografică și bibliometrică
Domenii acoperite: multidisciplinară
Documente: brevete științifice
Ghid de utilizare (Clarivate Analytics)
 
 
Tipul: bază de date bibliometrică
Domenii acoperite: multidisciplinară
Documente: reviste
Informații furnizate: include produsele Journal Citation Reports (JCR) și Essential Science Indicators (ESI)
Ghiduri de utilizare JCR (Clarivate Analytics)
Ghiduri de utilizare ESI (Clarivate Analytics)
 
 
Tipul: bază de date bibliografică și bibliometrică
Domenii acoperite: multidisciplinară
Documente: articole științifice, lucrări în cadrul conferințelor
Informații furnizate: lucrări indexate și cotate ISI, număr citări, indice Hirsch
Ghid de utilizare (Anelis Plus)
Ghiduri de utilizare (Clarivate Analytics)
 
 
Tipul: bază de date bibliometrică
Domenii acoperite: multidisciplinară
Informații furnizate: analizează productivitatea instituțională, monitorizează activitatea de colaborare, identifică cercetătorii influenți, evidențiază punctele forte și descoperă domenii de oportunitate
Ghiduri de utilizare InCites (Clarivate Analytics)
 
 
Tipul: motor de căutare clinică
Domenii acoperite: medicină
Informații furnizate: cărți, reviste medicale cu text integral, videoclipuri, multimedia, studii clinice în peste 40 specialități medicale etc.
 
 
Tipul: platformă de anatomie 3D
Domenii acoperite: medicină
Informații furnizate: 1500 de animații video clinice despre cardiologie, ortopedie, oftalmologie, stomatologie și fitness; imagini radiologice interactive, radiografii, CT și RMN; instrumente creative; peste 100 ore de prelegeri susținute de experți de top etc. 
Mod de acces: din aplicație, folosind adresa de e-mail instituțională și codul de acces (solicitat la Filiala Facultății de Medicină și Farmacie)
 
 
Tipul: bază de date bibliografică și full text
Domenii acoperite: multidisciplinară
Documente: articole științifice, lucrări în cadrul conferințelor
 
 
Tipul: bază de date bibliografică și bibliometrică
Domenii acoperite: multidisciplinară
Documente: articole științifice, lucrări în cadrul conferințelor
Informații furnizate: număr citări, indice Hirsch
 
 
Tipul: bază de date bibliometrică
Domenii acoperite: multidisciplinară
Informații furnizate: vizualizarea performanțelor de cercetare din cadrul organizației, analize comparative între colegi, dezvoltarea de parteneriate strategice, identificarea și analiza tendințelor emergente de cercetare, realizarea de rapoarte personalizate economisind timp la colectarea datelor, de ex. pe publicații și citări.
 
 
Tipul: bază de date full text
Domenii acoperite: astronomie, astrofizică, fizică, matematică și fizică computațională, inginerie, inginerie biomedicală, educație, știința mediului, energetică, fizică medicală și biofizică
Ghid de utilizare (enformation)
 

  

Alte baze de date

 

Tipul: bază de date bibliografică și full text
Domenii acoperite: multidisciplinară
Documente: articole științifice
Mod acces: din intranet, sediul central, secția multimedia
 
 
Tipul: bază de date full text
Domenii: legislație, jurisprudență, jurisprudența CEDO, practică judiciară
Documente: legi, decrete, hotărâri
Mod acces: din intranet, folosind un cont unic utilizator și parolă (solicitat la Biblioteca Konrad Adenauer a Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice și Centrul de Documentare) Europeană Centrul de Documentare Europeană
 
 
Tipul: bază de date full text
Domenii: științe juridice
Documente: cărți, reviste
Mod acces: din Intranet, pe bază de IP
 
 
Tipul: bază de date bibliografică și full text
Domenii acoperite: științe juridice
Documente: articole științifice
Mod acces: din intranet, folosind un cont unic utilizator și parolă (solicitat la Biblioteca Konrad Adenauer a Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice și Centrul de Documentare Europeană)
Ghid de utilizare (Wolters Kluwer)