Proiecte

2023


 
Sinergia dintre educație, calitate și etică – motor în dezvoltarea  Universității „Dunărea de Jos” din Galați
CNFIS-FDI-2023-F-0181

Biblioteca: 2 experți bibliotecă și resurse digitale

Rezultate: dezvoltarea site-ului Centrului de scriere academică al UDJG; curs de managementul referințelor bibliografice (a 5-a ediție)

 

2022


 
Educație, calitate și etică - triunghiul succesului la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
CNFIS-FDI-2022-0172

Biblioteca: 2 experți bibliotecă și resurse digitale

Rezultate: crearea Centrului de scriere academică al UDJG; curs de managementul referințelor bibliografice (a 4-a ediție)

 

2021


 
Procese didactice de calitate, educație digitală și etică la Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
CNFIS-FDI-2021-0222

Biblioteca: 2 experți bibliotecă și resurse digitale

Rezultate: integrare soluții software de vizualizare text și audio-video în mod "doar-citire" în depozitul digital instituțional ARTHRA; curs de managementul referințelor bibliografice (a 3-a ediție)

 

2020


 
Pagina web a bibliotecii (proiect intern)

Rezultate: https://biblioteca.ugal.ro/

 
Comunitate academică pentru servicii educaționale de calitate și etică universitară (e-Quality)
CNFIS-FDI-2020-022

Biblioteca: 2 experți educaționali

Rezultate: implementare DSpace-CRIS; curs de managementul referințelor bibliografice (a 2-a ediție)

 

2019


 
Excelență, performanță și competitivitate în activități CDI la Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați (Expert)
ID 345

Biblioteca: 1 responsabil analize baze de date pentru activități de cercetare, dezvoltare și inovare și scientometrie; 1 responsabil colecții documentare în activitatea CDI

Rezultate: analize scientometrice în bazele de date; achiziții de cărți electronice

 
Pluralismul Educaţie-Calitate-Etică, vectori în perfecţionarea carierei didactice universitare (Ethi-Qual)
CNFIS-FDI-2019-0390

Biblioteca: 2 experți educaționali

Rezultate: platforma UGAL Journals; achiziție serviciul DOI; portalul UGAL Index; curs de managementul referințelor bibliografice (prima ediție)

 

2015


 
Sistemul integrat de bibliotecă open source Koha (proiect intern)

Rezultate: https://opac.lib.ugal.ro/

 
Performanța sustenabilă ȋn cercetarea doctorală și post doctorală (PERFORM)
POSDRU/159/1.5/S/138963 cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară1 - Educația și formarea ȋn sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere, Domeniul Major de Intervenție 1.5 - Programe doctorale și post-doctorale ȋn sprijinul cercetării

Biblioteca: 1 expert pe termen scurt

Rezultate: curs de managementul referințelor bibliografice

 

2008-2011


 
Pagina web a bibliotecii (proiect intern 2011)

Rezultate: http://www.lib.ugal.ro

 
Sistem integrat pentru indexarea și partajarea on-line a documentelor tehnice digitizate (SIPTEH)
Contract cercetare nr. 12133/1.10.2008 din cadrul Programul 4 - Parteneriate în domeniile prioritare, Domeniul 1-Tehnologia Informației și Comunicării, România (2008-2011)

Biblioteca: 4 membri în echipa de proiect

Rezultate: sistemul integrat de managementul documentelor digitale; http://www.arthra.ugal.ro

 

1998-1999


 
Library Management System
CME 03024/1997, Tempus Phare Compact Measures Grant 1998/1999

Biblioteca: 7 membri în echipa de proiect

Rezultate: reorganizarea bibliotecii; sistemul integrat de bibliotecă TinLIB (fondurile universității)