2020

Pagina web a bibliotecii (proiect intern)

Rezultate: https://biblioteca.ugal.ro/

   
Comunitate academică pentru servicii educaționale de calitate și etică universitară (e-Quality)
CNFIS-FDI-2020-022

Biblioteca: 2 experți educaționali

Rezultate: depozitul digital instituțional ARTHRA-CRIS (în curs); curs de managementul referințelor bibliografice

   
2019
 
Excelență, performanță și competitivitate în activități CDI la Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați (Expert)
ID 345

Biblioteca: 1 responsabil analize baze de date pentru activități de cercetare, dezvoltare și inovare și scientometrie; 1 responsabil colecții documentare în activitatea CDI

Rezultate: analize scientometrice în bazele de date; achiziții de cărți electronice

   
Pluralismul Educaţie-Calitate-Etică, vectori în perfecţionarea carierei didactice universitare (Ethi-Qual)
CNFIS-FDI-2019-0390

Biblioteca: 2 experți educaționali

Rezultate: platforma UGAL Journals; achiziție serviciul DOI; portalul UGAL Index; curs de managementul referințelor bibliografice

   
2015

Sistemul integrat de bibliotecă open source Koha (proiect intern)

Rezultate: https://opac.lib.ugal.ro/

   
Performanța sustenabilă ȋn cercetarea doctorală și post doctorală (PERFORM)
POSDRU/159/1.5/S/138963 cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară1 - Educația și formarea ȋn sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere, Domeniul Major de Intervenție 1.5 - Programe doctorale și post-doctorale ȋn sprijinul cercetării

Biblioteca: 1 expert pe termen scurt

Rezultate: curs de managementul referințelor bibliografice

   
2011

Pagina web a bibliotecii (proiect intern)

Rezultate: http://www.lib.ugal.ro

   
2008-2011
Sistem integrat pentru indexarea și partajarea on-line a documentelor tehnice digitizate (SIPTEH)
Contract cercetare nr. 12133/1.10.2008 din cadrul Programul 4 - Parteneriate în domeniile prioritare, Domeniul 1-Tehnologia Informației și Comunicării, România

Biblioteca: 4 membri în echipa de proiect

Rezultate: sistemul integrat de managementul documentelor digitale; http://www.arthra.ugal.ro

   
1998-1999
Library Management System
CME 03024/1997, Tempus Phare Compact Measures Grant 1998/1999

Biblioteca: 7 membri în echipa de proiect

Rezultate: reorganizarea bibliotecii; sistemul integrat de bibliotecă TinLIB (fondurile universității)