Plagiatul

Tipuri de plagiate

Conform DEX, plagiatul reprezintă "opera literară, artistică sau științifică a altcuiva, însușită (integral sau parțial) și prezentată drept creație personală".

 

 • cvasitotal – însușirea în totalitate a lucrării altui autor;

 • falsa parafrazare – înlocuirea cuvintelor originale cu sinonime, copierea restului lucrării și omiterea citării sursei;

 • omiterea citărilor – folosirea ideilor originale sau reproducerea cuvânt cu cuvânt, fără a folosi ghilimele și fără a cita sursa;

 • citarea parțială – reformularea ideilor originale și citarea pe alocuri a surselor folosite;

 • citarea incorectă – plasarea incorectă a citărilor sau omiterea locului (paginii) în cadrul sursei;

 • omiterea ghilimelelor – reproducerea cuvânt cu cuvânt a unei idei originale fără a folosi ghilimelele (chiar dacă a citat sursa);

 • lipsa originalității – folosirea majoritară de idei originale omițând contribuția personală;

 • autoplagiatul – scrierea sub un alt titlu a unei lucrări publicate anterior sau folosirea unor idei publicate anterior, fără a cita sursa originală.

 
 • copiere și lipire (copy&paste) - autorul copiază textul cuvânt cu cuvânt și îl integrează în lucrarea proprie;

 • copiere, amestecare, lipire (copy, shake&paste) - autorul găsește paragrafe relevante pentru tema sa, le copiază, "amestecă" și plasează într-o ordine aleatorie în lucrare.

 • regruparea cuvintelor (patchwriting, rewording) - autorul ia ideea din unul sau mai multe secțiuni de text și intervine cu modificări de tipul: adjectivele sunt eliminate sau înlocuite cu sinonime, timpurile verbelor sunt ajustate, listele sunt rearanjate, frazele sunt șterse sau inserate.

 • plagiat structural (structural plagiarism) - cititorul vede ideile sau citările în text într-o anumită ordine, identică cu cea dintr-o altă lucrare, lucru valabil la nivelul semantic al textului; poate fi detectat numai de cititor.

 • traduceri (translations) - autorul traduce integral sau parțial o lucrare originală fără a recunoaște (cita) acest lucru; este greu de depistat.

 

Sursa: CORAVU, Robert. Ce este plagiatul și cum poate fi prevenit (dacă se dorește)   Sursa: WEBER-WULFF, Debora. On the Utility of Plagiarism Detection Software
 
Când nu este și când este plagiat?

 

Plagiarism signature

 

Nu se consideră plagiat dacă:

ideile/cuvintele sunt comune sau nu există o modalitate anume pentru a le exprima;

ați scris o lucrare fără să fi citit un material publicat sau nepublicat;

ideea descrisă este rodul propriei cercetări sau analize;

ați sintetizat ideile altora pentru a ajunge la propriile concluzii și ați citat sursele consultate.

 

Se consideră plagiat dacă:

 • folosiți acțiunile cut-paste sau copy-paste la idei, paragrafe, imagini fără a menționa sursa originală și fără a utiliza ghilimelele sau alte tehnici acceptabile legate de referințe;

 • refolosiți un material mai vechi, chiar dacă vă aparține, fără a face referire la acesta;

 • plătiți pe cineva să vă scrie lucrarea;

 • copiați de la colegii voștri și nu menționați acest lucru;

 • nu introduceți citări în text, chiar dacă ați indicat lucrările în bibliografie (cel care vă verifică lucrarea nu poate face diferența între ideile proprii și cele împrumutate);

 • schimbați ordinea cuvintelor dar ideea originală este aceeași și nu ați citat sursa originală;

 • ați citat din discursul sau corespondența cuiva și nu ați menționat acest lucru.

 

 Nu se citează 

 • informațiile comune  - cele bine stabilite și care, verificate în mai mult de cinci surse de informare, au aceeași formă (se referă la același lucru);

 • exemple: proverbe, date istorice, locuri, evenimente.

Se citează

 • informațiile unice - cele create (gândite) de un autor, care sunt folosite de alți autori și care nu au caracter general (comun) sau nu au aparținut altcuiva;

 • exemple: cuvinte, idei, diagrame, grafice, date științifice.

 

Scurt ghid de înțelegere a plagiatului (EasyBib)

 
Situații de plagiat

 

Nu este suficient să indicați sursele de informare doar în bibliografia de la finalul lucrării!

Fie că reproduceți, parafrazați sau rezumați cuvintele/propozițiile sau frazele din lucrarea altei persoane, este necesar să recunoașteți acest lucru, prin introducerea citărilor în text.

 

Parafrazarea sau rezumarea

Sunt concepte aproape similare, ambele implicând preluarea ideilor, cuvintelor sau frazelor dintr-o sursă de informare, interpretarea lor și redarea într-o nouă formă în propria lucrare.

Parafrazarea presupune reformularea unei idei originale folosind cuvintele proprii.

Rezumarea presupune condensarea unei idei ample care a fost identificată într-o sursă de informare.

Indiferent de situație, trebuie recunoscută contribuția autorului ideii originale.

     

Reproducerea cuvânt cu cuvânt

Ideea originală este menționată în textul lucrării între ghilimele. Lungimea textului ideii originale trebuie să fie în limita bunului simț.

Pentru a cita idei mai ample folosiți opțiunea intend din procesorul de text (ideea este scrisă la o distanță diferită de restul textului, în interiorul acestuia) și scrierea cu litere mai mici.

Tehnica este folosită atunci când ideea trebuie redată cu maximă acuratețe, pentru a nu modifica sensul.

Se recomandă adăugarea unei interpretări proprii cu referire la ideea citată.

Înainte de a scrie ideea originală, puteți folosi sintagmele: autorul x susține, demonstrează, afirmă etc. (tehnica se aplică și pentru parafrazare sau rezumare).

După scrierea ideii originale, citați sursa și locul în cadrul acesteia (pagina, paginile).

 
Evitarea plagiatului

Pentru a evita situațiile de plagiat, vă recomandăm următoarele:

 • citiți și recitiți ideea originală pentru a înțelege bine mesajul transmis;

 • închideți ochii și cartea, revista sau pagina web și redați ideea cu propriile voastre cuvinte;

 • notați-vă ideea (folosiți tradiționalele bilețele, un editor de text, un soft specializat pentru notițe sau faceți adnotări în managerul de referințe);

 • menționați sursa (sursele) originală(e) în textul lucrării voastre indicând pagina (paginile) de unde ați împrumutat ideea;

 • când elaborați lucrarea, pentru fiecare idee împrumutată, inserați citarea în text.

Citiți și "Preventing plagiarism when writing".

 
Softuri antiplagiat folosite în sistemul universitar

Turnitin

Urkund

PlagAware

PlagScan

Sistemantiplagiat (folosit și de Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați)

 
Etapele de verificare a unei lucrări cu softul antiplagiat
 
 • Documentele digitale sunt cele mai predispuse la copiere.

 • Lucrarea supusă verificării este comparată cu lucrări originale și sunt depistate situațiile de plagiat.

 • Softul identifică în lucrarea verificată acele expresii, propoziții sau fraze care conțin cuvinte scrise în aceeași ordine ca în lucrările originale.

 • Softul verifică situațiile de plagiat prin intermediul unor motoare de căutare și în baze de date agreate.

 • Folosind tehnica de parafrazare se evită scrierea cuvintelor în aceeași ordine ca în lucrarea originală; în plus, prin menționarea corectă a sursei citate, plagiatul va fi evitat.

 
Resurse utile

Avoiding plagiarism (MIT)

Avoiding plagiarism: What is plagiarism (Lehigh University)

How to recognize plagiarism : tutorials and tests (Indiana University)

Plagiarism.org

Plagiarism, Citation, Copyright and Fair Use: Avoiding Plagiarism (Vanderbilt University)

What is plagiarism (Stanford University)

 

Comisia de etică universitară a UDJG

Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității "Dunărea de Jos" din Galați

Lege nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare (Portal legislativ)

Procedura generală de utilizare a sistemului antiplagiat

 

Bibliografie

 1. CORAVU, Robert. Ce este plagiatul și cum poate fi prevenit (dacă se dorește) [online]. [accesat la 24 iulie 2020]. Disponibil la: http://www.researchgate.net/publication/295859327_Ce_este_plagiatul_si_cum_poate_fi_prevenit_daca_se_doreste
 2. DEX. Dicționarul explicativ al limbii române. București: Univers Enciclopedic, 1998.
 3. REPANOVICI, Angela. Etica utilizării informației. Plagiatul [suport curs]. Curs de cultura informației. Poiana Brașov, 2012.
 4. URSACHI, Lenuța. Plagiatul. Galați, 2012.
 5. WEBER-WULFF, Debora. On the Utility of Plagiarism Detection Software [online]. Presented at the 3rd International Plagiarism Conference, June 2008, Newcastle, England. [accesat la 20 noiembrie 2012]. Disponibil la: http://plagiat.htw-berlin.de/softwareutility/