Indicatorii bibliometrici

Numărul de citări și indicele Hirsch din Web of Science
1. Căutarea după subiecte - are ca rezultat o listă de lucrări indexate în WoS (pot fi ordonate în funcție de numărul de citări):
 • numărul de citări pentru fiecare lucrare.

2. Căutarea după autor - direcționează utilizatorul către profilul de autor din WoS (dacă obțineți mai multe profiluri care se referă la același autor, rezultatele pot fi combinate, prin selectarea lor și apăsarea pe butonul „View combined record”): 

 • afiliere, versiuni ale numelui, ResearcherID, profil Publons;
 • numărul de lucrări indexate în WoS;
 • indicele Hirsch;
 • numărul total de citări;
 • numărul total de articole care citează autorul căutat.

Folosind opțiunea „View full citation report”, utilizatorii au acces la lista detaliată a indicatorilor bibliometrici furnizați de WoS (pe care o pot salva în Excel, text sau PDF):

 • numărul de lucrări indexate;
 • indicele Hirsch;
 • media citărilor pe articol;
 • numărul total de citări;
 • numărul total de citări fără autocitări;
 • numărul total de articole care citează articolele autorului;
 • numărul total de articole care citează articolele autorului, fără autocitări.

În partea inferioară a ecranului este disponibilă analiza citărilor pe lucrările indexate în WoS ale autorului căutat. Utilizatorii pot selecta perioada privind analiza citărilor sau pot extrage citările din ultimul an. Rezultatele pot fi tipărite, transmise prin e-mail sau salvate în calculator (Excel sau text) – opțiunea este disponibilă sub lista de publicații. 

Ghid video de aflare a indicelui Hirsch din Web of Science (Clarivate Analytics)

 

Numărul de citări și indicele Hirsch din Scopus
1. Căutarea după subiecte - are ca rezultat o listă de lucrări indexate în Scopus:
 • numărul de citări pentru fiecare document afișat;
 • indicatori sociali furnizați de PlumX: număr de vizualizări, salvări și distribuiri pe rețelele de socializare;

2. Căutarea după autor - direcționează utilizatorul către profilul de autor din Scopus:

 • afiliere, AuthorID;
 • numărul de documente indexate în Scopus;
 • indicele Hirsch;
 • numărul de documente care citează lucrările autorului;
 • numărul de colaboratori și numărul de lucrări în colaborare.

Ghid video de căutare a autorului și indicelui Hirsch în Scopus (Elsevier)

 

Numărul de citări și indicele Hirsch din Google Scholar
1. Căutarea după subiecte - are ca rezultat o listă de lucrări indexate în Google Scholar:
 • numărul de citări pentru fiecare document afișat;
 • numărul de citări în WoS.

2. Căutarea după autor - are ca rezultat direcționarea către profilul de autor din GS (dacă acesta este public):

 • afiliere, domenii de interes;
 • numărul total de citări pentru lucrările indexate în GS;
 • indicele Hirsch
 • indicele i10.

 
Factorul de impact și alți indicatori bibliometrici din Journal Citation Reports

Factorul de impact (JIF) indică numărul mediu de articole dintr-o revistă publicată în ultimii doi ani care au fost citate în JCR. 

JIF 2019 = (numărul de citări din anul 2019 pentru articolele publicate în 2017+2018) / (numărul de articole citate în 2017+2018)

Pentru a afla factorul de impact al revistelor cotate ISI dintr-o anumită categorie, parcurgeți pașii:

1. Accesați JCR.

2. Alegeți opțiunea "Browse by journal"

3. Selectați o categorie (de exemplu, Environmental Sciences). Puteți filtra lista de rezultate pentru a obține lista celor mai bune reviste cotate ISI din această categorie (de exemplu, primele 25%, Q1 quartile). Apăsați pe butonul "Submit". Puteți ordona afișarea revistelor după coloana JIF. În afară de factorul de impact, JCR mai furnizează și alți indicatori bibliometrici cum ar fi: 5-year Impact Factor, Eigenfactor Scores, Article Influence Score și Immediacy Index. Aceștia pot fi vizualizați apăsând pe butonul "Customize Indicators".

4. Accesând titlul unei reviste cotate ISI, veți avea acces la detalii bibliografice (locul de publicare, editura, ISSN, titlul abreviat, frecvența, categoriile JCR) și bibliometrice (factorul de impact, numărul de citări, tendințele de publicare în acces deschis etc.) 

 
CiteScore și alți indicatori bibliometrici din Scopus

CiteScore - reprezintă indicatorul care măsoară performanța unei reviste indexate în Scopus pe baza formulei:

CiteScore 2019 = (numărul total de citări primite în anul 2019 pentru articolele publicate în 2016+2017+2018) / (numărul de articole citate și publicate în 2016+2017+2018)

Din pagina principală a bazei de date, accesați "Sources". Pentru a obține o listă a revistelor dintr-un anumit domeniu, parcurgeți pașii:

 • selectați criteriul de rafinare “Subjects”;
 • alegeți din listă domeniul de interes și bifați “Apply”;
 • puteți filtra cele mai bune reviste din domeniu (de exemplu, din quartila1);
 • bifați “Journals”  și “Apply”.

Lista de rezultate este ordonată după CiteScore, putând fi descărcată și analizată ulterior. Accesând unul din titlurile afișate, puteți vizualiza profilul revistei. Acesta combină informații bibiografice și bibliometrice.

 

Diferența dintre CiteScore și JIF 
 
Caracteristica
Factorul de impact
CiteScore
Baza de date    
Journal Citation Reports
Scopus    
Perioada acoperită
2 ani
3 ani
Acces
abonament
gratuit
Tip documente
articole, recenzii
toate tipurile (periodice, cărți)
Nr. de jurnale indexate 2019
12,058
38,192

 

Analiza comparativă a indicatorilor bibliometrici cu Publish or Perish
 • Din aplicația desktop PoP, căutați profilul de autor din Google Scholar folosind numele sau identificatorul. Apăsați pe butonul "Lookup".

 • Din baza de date Web of Science, faceți o căutare după profilul aceluiași autor și salvați lista de rezultate folosind opțiunea "Export to-Other file formats".

 • Din baza de date Scopus, faceți o căutare dupa profilul aceluiași autor și salvați lista de rezultate folosind opțiunea "Export-RIS Format".

 • În aplicația PoP, importați pe rând, rezultatele exportate din Web of Science și Scopus, folosind File-Import External data.

Analiza bibliometrică cu Publish or Perish (2020) - text

 

Ghidurile bibliotecii