Digitizarea documentelor​

Politica de selecție

Depozitul digital instituțional (DDI) al Universității "Dunărea de Jos" din Galați, ARTHRA, este funcțional din anul 2011 și include documente care au fost supuse procesului de digitizare (publicații tipărite) și documente "născute digital". Un document tipărit original poate fi supus procesului de digitizare pentru a fi inclus în DDI numai dacă dreptul patrimonial de publicare online aparține universității sau dacă există acorduri cu proprietarii. Înregistrarea documentelor în DDI se poate realiza prin două modalități:

 • arhivare (bibliotecarul din cadrul Compartimentului de digitizare și prezervare documente electronice);
 • autoarhivare (autor, cadru didactic, doctorand etc.).

Selecția documentelor în vederea arhivării în ARTHRA se face pe baza următoarelor criterii:

 • valoarea documentară;
 • reprezentativitatea pentru un anumit domeniu, o anumită perioadă de timp sau o anumită regiune geografică, atât la nivel național, cât și la nivel internațional;
 • gradul de interes și adresabilitate;
 • prezervarea documentelor originale;
 • regimul juridic (dreptul de autor și dreptul de difuzare);
 • criteriul financiar;
 • soluția de scanare și tehnologia implicată.

Sunt prioritare lucrările care nu intră sub incidența dreptului de autor, lucrările originale realizate în cadrul bibliotecii, apoi documentele pentru care s-a obținut permisiunea de publicare în acces deschis/restricționat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Tipuri de documente

Sunt incluse în ARTHRA următoarele tipuri de documente:

 • teze de doctorat și rezumate;
 • lucrări de licență, disertații sau rezumate ale acestora;
 • rapoarte de cercetare;
 • lucrări științifice publicate în cadrul sesiunilor de comunicări științifice din universitățile partenere;
 • articole din publicațiile științifice editate de către universitățile partenere;
 • lucrări bibliografice;
 • cursuri ale cadrelor didactice;
 • îndrumare de laborator;
 • tutoriale;
 • teste;
 • aplicații specifice;
 • documente audio-video folosite drept material didactic etc.
 
 

Circuitul documentelor 

Formate și caracteristici

Pentru arhivarea documentelor în ARTHRA se recomandă utilizarea următoarelor formate:

Tip de conținut digital

Format

Extensie

Text   

Adobe PDF

pdf

Tabel

Microsoft Excel

xls, xlsx

Prezentare diapozitive

Microsoft PowerPoint

ppt, pps

Imagine

JPEG, GIF

jpg, jpeg, gif, png, tif

Audio

WAV, MP3

wav, mp3

Video

MPEG

mpeg, mpg, mp

Pentru digitizarea documentelor originale este recomandată utilizarea unui software de recunoaștere optică a caracterelor (OCR). Acest proces este realizat cu un scanner care are un soft de scanare a textelor cu recunoaștere optică de caractere. OCR ia o imagine scanată a paginii și o convertește în text.

La BUDJG, digitizarea se realizează prin obținerea unei capturi a textului care are ca rezultat crearea unei imagini digitale. Caracteristicile pe care le pot avea imaginile de captură ale textului sunt menționate mai jos:

Tip de conținut digital

Caracteristici

Text tipărit alb-negru

600 dpi, 1-bit

Text tipărit în nuanțe de gri, semitonuri și imagini alb-negru   

300 dpi, 8-bit

Text cu ilustrații colorate

300 dpi, 24-bit

Text rar, vechi

300 dpi, 8- sau 24-bit

 

Denumirea fișierelor

Documentele rezultate în urma procesului de digitizare trebuie denumite astfel încât alcătuirea colecțiilor, stabilirea relațiilor logice să nu fie îngreunată. Se stabilesc convenții astfel încât regăsirea fișierelor să fie logică și uniformă astfel încât să reflecte colecția, tipul de document, autorul, titlul, anul publicării.

În prezent, BUDJG lucrează după următoarea structură privind denumirea fișierelor:

 • teze de doctorat: Teza_doctorat_ nume_prenume _anul

 • rezumate teze de doctorat: Rezumat_Teza_doctorat_autor_anul

 • anale UDJG: ugal_nr. fasc._anul_ nr. volum_ nume_prenume 1_ nume_prenume 2

 • cărți, cursuri, seminarii, laboratoare: ugal_Titlu_document_ nume_prenume-autor_anul

 • lucrări de licență: ugal_licenta_anul_nume_prenume autor;

 • disertații: ugal_disertatie_anul_nume_prenume autor

Documentele cu text integral înregistrate în ARTHRA vor avea următoarele regimuri de acces:

 • deschis – cu posibilitatea de a citi, a descărca, a copia, a tipări, a utiliza și a distribui, cu respectarea drepturilor morale ale autorului;
 • restricționat – valabil numai pentru utilizatorii din rețeaua universității (departamente, facultăți, laboratoare etc.).
 
Contact

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 
Documente utile

Formularul de înregistrare a unui document în Arthra

Procedura operațională Managementul depozitului digital instituțional