Taxele bibliotecii sunt cele prevăzute în anexa 1 din Regulamentului serviciilor pentru utilizatori al bibliotecii (RSUB) aprobat  în anul 2019.

Taxă eliberare duplicat permis
 
20 lei
Taxă eliberare permis cititor extern (valabil 1 an)
 
20 lei
Taxă copiere alb-negru A4
 
0.10 lei/pag.
Taxă copiere alb-negru A3
 
0.20 lei/pag.
Taxă tipărire alb-negru A4
 
0.20 lei/pag.
Taxă tipărire color tip text A4
 
0.40 lei/pag.
Taxă tipărie color tip fotografie A4
 
1 leu/pag.
Taxă scanare documente A4
 
1 leu/pag.    
Taxă inscripționare CD/DVD (cu suportul utilizatorului)
 
2 lei
Taxe poștale pentru corespondență și înștiințare restituire publicații
 
aplicate de Poșta Română
Taxe pentru împrumutul interbibliotecar - returnarea publicațiilor
 
aplicate de Poșta Română
Taxe pentru livrarea fotocopiilor de documente
 
aplicate de biblioteca furnizoare
Taxe pentru întârziere la restituirea publicațiilor împrumutate
 
0,05 lei/ex./zi aplicat gradual, până se ajunge la suma ce reprezintă 50% din valoarea de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi
Taxe aplicate pentru recuperarea publicațiilor pierdute sau deteriorate
 
conform  Ordonanței nr. 26 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
Taxe pentru cercetarea documentară - beneficiari externi
 
5 lei/10 semnalări
Taxe pentru cercetarea documentară - beneficiari persoane fizice/instituții din străinătate
 
5€/10 semnalări