Taxele bibliotecii​

Taxele bibliotecii sunt cele prevăzute în anexa la Hotărârea Senatului Universitar nr. 140/17.05.2024.

Taxă eliberare duplicat permis
20 lei
Taxă eliberare permis cititor extern (valabil 1 an)
20 lei
Taxă copiere alb-negru A4
0.30 lei/pag.
Taxă copiere alb-negru A3
0.60 lei/pag.
Taxă tipărire alb-negru A4
0.30 lei/pag.
Taxă tipărire color tip text A4
0.60 lei/pag.
Taxă tipărie color tip fotografie A4
1 leu/pag.
Taxă scanare documente A4
1 leu/pag.    
Taxă inscripționare CD/DVD (cu suportul utilizatorului)
2 lei
Taxe poștale pentru corespondență și înștiințare restituire publicații
aplicate de Poșta Română
Taxe pentru împrumutul interbibliotecar - returnarea publicațiilor
aplicate de Poșta Română
Taxe pentru livrarea fotocopiilor de documente
aplicate de biblioteca furnizoare
Taxe pentru întârziere la restituirea publicațiilor împrumutate
0,05 lei/ex./zi aplicat gradual, până se ajunge la suma ce reprezintă 50% din valoarea de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi
Taxe aplicate pentru recuperarea publicațiilor pierdute sau deteriorate
conform  Ordonanței nr. 26 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002