Ce sunt datele de cercetare?

Datele de cercetare sunt informații colectate, observate sau create cu scopul de a analiza, produce și demonstra rezultatele unei cercetări originale. Datele de cercetare digitale pot fi native digital sau digitizate.

 
Tipuri de date de cercetare
 • măsurători instrumentale;
 • observații experimentale;
 • imagini statice, video și audio;
 • documente text, foi de calcul, baze de date;
 • date cantitative (rezultatele unor sondaje);
 • date, modele și software de simulare;
 • diapozitive;
 • artefacte;
 • probe;
 • schițe;
 • caiete de laborator etc.
 
Managementul datelor de cercetare
 • crearea datelor de cercetare - tipuri, instrumente, proceduri, softuri și formate, licențe și parteneriate;
 • documentarea - colectarea tuturor informațiilor, crearea metadatelor, utilizarea de standarde (unde este posibil)
 • accesul și folosirea datelor de cercetare;
 • stocarea și crearea unor copii de rezervă;
 • selectarea datelor (ce se păstrează și la ce se renunță);
 • conservarea datelor.
 
Depozite digitale de date de cercetare

DataCite

DRYAD

Mendeley Data

Registry of ResearchData Repositories (r3data.org)

Zenodo

Wikidata (depozit de date deschise structurate)

 
Resurse utile

Data availability (PlosOne)

Discipline-based data archives (University of Minnesota)

How to select a data repository? (OpenAire)

Scientific Data Recommended Data Repositories (nature.com)