Citarea surselor de informare

După investigarea literaturii de specialitate în legatură cu un anumit subiect, sursele de informare sunt selectate și organizate tradițional sau electronic. În etapa de dezvoltare a lucrării de cercetare, citarea surselor de informare se poate face folosind una dintre variantele:

  • opțiunea Insert footnote din Microsoft Word și scrierea manuală a citărilor (citarea numerică);
  • opțiunea References-Insert citation pentru versiuni mai noi de Microsoft Word 2006 (referințele se scriu manual, prin completarea unor câmpuri specifice tipului de document; inserarea bibliografiei se face automat);
  • softuri de managementul referințelor bibliografice (referințele online sunt importate automat, cele preluate din publicații tipărite se scriu manual; inserarea bibliografiei se face automat; se aplică pentru toate metodele de citare).

 Ghidurile bibliotecii

 
 
 

Citările în text fac trimitere la sursele de informare consultate pentru a scoate în evidență de unde a fost preluată ideea originală. Interpretarea ideii originale se poate face prin:

  • parafrazare - reformularea ideii principale folosind cuvintele proprii;
  • rezumare - ideea originală este amplă și este citată într-o formă foarte sintetică;
  • reproducerea cuvânt cu cuvânt - ideea originală este scrisă între ghilimele (trebuie citată sursa originală).

Mai multe detalii în secțiunea dedicată plagiatului .

Metode de citare

Stiluri de citare

Managementul referințelor bibliografice