Copyright-ul

Ce este copyright-ul?

 
 • un drept pe care îl deține automat orice creator de conținut și care transmite modul în care alte persoane pot folosi acel conținut;
 • în România este protejat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Autorul are dreptul de a autoriza sau interzice:

 • reproducerea și distribuirea operei;
 • importul în vederea comercializării copiilor realizate;
 • închirierea și împrumutul operei;
 • comunicarea publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace;
 • radiodifuzarea și retransmiterea prin cablu a operei;
 • realizarea de opere derivate.
 
Sunt protejate de Legea dreptului de autor

1. operele originale:

 • scrierile literare și publicistice, conferințele, predicile, pledoariile, prelegerile și orice alte opere scrise sau oral;
 • programele de calculator;
 • operele științifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile universitare, manualele școlare, proiectele și documentațiile științifice;
 • compozițiile muzicale (cu sau fără text);
 • operele dramatice, dramatico-muzicale, coregrafice și pantomimele;
 • operele cinematografice și audiovizuale;
 • operele fotografice;
 • operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, gravură, litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei și a metalului, desene, design, precum și alte opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;
 • operele de arhitectură, inclusiv planșele, machetele și lucrările grafice ce formează proiectele de arhitectură;
 • lucrările plastice, hărțile și desenele din domeniul topografiei, geografiei și științei în general.

2. operele derivate:

 • traducerile;
 • adaptările;
 • adnotările;
 • lucrările documentare;
 • aranjamentele muzicale și orice alte transformări ale unei opere literare, artistice sau științifice care reprezintă o muncă intelectuală de creație;
 • culegerile de opere literare, artistice sau științifice, cum ar fi: enciclopediile și antologiile, colecțiile sau compilațiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creații intelectuale.
 
Nu sunt protejate de Legea dreptului de autor
 • ideile, teoriile, conceptele, descoperirile științifice, procedeele, metodele de funcționare sau conceptele matematice ca atare și invențiile, conținute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;
 • textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară și traducerile oficiale ale acestora;
 • simbolurile oficiale ale statului, ale autorităților publice și ale organizațiilor, cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul și medalia;
 • mijloacele de plată;
 • știrile și informațiile de presă;
 • faptele și datele simple.
 
Durata protecției dreptului de autor

Durata drepturilor patrimoniale durează tot timpul vieții autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moștenire pe o perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoștința publică în mod legal.

 
În ce situații trebuie să ne punem problema respectării dreptului de autor?
 • fotocopiere;
 • scanare;
 • descărcare și reproducere a unui material de pe o pagină web;
 • transmitere prin e-mail a unui text copiat;
 • preluare de fotografii (din paginile unei cărți fotocopiate cu telefonul);
 • filmare a unei scence dintr-un spectacol;
 • înregistrare sau descărcare a unei piese muzicale sau a unui film;
 • distribuirea unor materiale de pe CD-DVD;
 • utilizarea de imagini etc.

 

Ce ne este permis să facem?

Cercetătorul sau studentul care utilizează materialele bibliotecii trebuie să facă acest lucru în conformitate cu prevederile legale. Puteți folosi un material protejat de dreptul de autor în următoarele condiții:

 • studiul personal;
 • cercetare în scop necomercial;
 • analiză critică sau argumentare.

Vă recomandăm să nu exagerați cu fotocopierea. Practicile în bibliotecă, în acest sens, se referă la:

 • 1-2 capitole dintr-o carte;
 • 1-2 articole dintr-o revistă;
 • 5-10% din textul integral al unei cărți.

Nu distribuiți copiile documentelor protejate de dreptul de autor prin:

 • copierea în mai multe exemplare;
 • transmiterea prin e-mail;
 • distribuirea pe Internet.

Citați sursele de informare folosite pentru elaborarea unei lucrări. Acest lucru facilitează crearea propriilor bibliografii pe care le puteți transmite prin e-mail.

 

Imaginile și copyright-ul

Imaginile (fotografii, diagrame, ilustrații) sunt protejate de legea dreptului de autor. Chiar dacă o imagine este gratuită, este indicat să precizăm sursa. Recomandăm câteva resurse de unde puteți descărca gratuit:

 

Resurse utile

Întrebări frecvente privind dreptul de autor (European Union Intellectual Property Office)

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe

Licențele Creative Commons (pentru resursele publicate pe Internet)