Istoric

1951

înființarea Bibliotecii Institutului Politehnic Galați (peste 8000 vol.)

1959

înființarea Bibliotecii Institutului Pedagogic din Galați (peste 30000 vol.)

1963

Biblioteca Institutului Pedagogic numără 7 bibliotecari în 2 încăperi, 4 depozite, sală de lectură cu 70 locuri

1970

apar cataloagele de bibliotecă (alfabetic, sistematic și colecții speciale)

biblioteca deține 3 săli de lectură și 142 locuri

1974

sunt elaborate instrumente de informare în cadrul serviciului Documentare

funcționarea în cadrul bibliotecii a atelierelor de multiplicare, legătorie și foto

înființarea Bibliotecii Universității din Galați prin contopirea fondurilor celor două biblioteci

localizată în sediul rectoratului, biblioteca include 44 de încăperi reprezentând birouri, săli de lectură, depozite de publicații

1988

îmbogățirea fondului bibliotecii cu publicații transferate de Biblioteca Institutului Național pentru Informare și Documentare

1990

înființarea Filialei Facultății de Inginerie din Brăila (FIB)

1997

fondul bibliotecii numără peste 490000 volume (peste 105000 volume de cărți, peste 2500 titluri periodice, peste 55000 titluri standarde și brevete de invenție) și peste 7000 de utilizatori

1998-1999

biblioteca este reprezentată în proiectul Tempus Library Management System (UDJG coordonator)

1999

achiziționarea sistemului integrat de bibliotecă TLIB

2000

reamenajarea spațiilor bibliotecii din sediul central

BUDJG are trei filiale: sediul central, Filiala FIB și Filiala de științe economice și umaniste (SEU)

crearea și dezvoltarea site-ului bibliotecii

2001

informatizarea împrumutului la domiciliu de la sediul central

2002

reamenajarea spațiilor Filialei SEU

2004

transferul cărților de lingvistică și literatură de la Filiala SEU la sediul central, sala de lectură I

2005

înființarea Filialei Facultății de Medicină și Farmacie

achiziționarea accesului online la bazele de date

2007

implementarea serviciului național de referințe prin e-mail (REM-RO)

2008-2011

biblioteca este reprezentată în proiectul de cercetare SIPTEH (UDJG coordonator)

2010

implementarea și dezvoltarea depozitului digital ARTHRA (softul open source DSpace)

2012

înființarea compartimentului de Digitizare

UDJG devine membru al consorțiului Anelis Plus (acces online baze de date)

înființarea Filialei Facultății de Litere

promovarea culturii informației în universitate (participarea bibliotecarilor la seminarii, elaborarea primelor ghiduri de bibliotecă)

2013

înființarea Centrului de Documentare Europeană (transferul cărților de drept și despre Uniunea Europeană de la Filiala SEU)

promovarea softurilor de managementul referințelor (organizarea de seminarii în spațiile bibiliotecii și în cadrul Școlilor Doctorale)

elaborarea primelor ghiduri video de bibliotecă (Zotero)

2014

înființarea Filialei Facultății de Arte

înființarea Filialei Facultății de Drept

dezvoltarea serviciului Biblioteca multimedia (acces la CD/DVD-uri de muzică din Intranet)

2015

biblioteca este reprezentată în proiectul PERFORM (expert pe termen scurt)

2016

implementarea sistemului integrat de bibliotecă open source Koha

2019

biblioteca este reprezentată în proiectul Ethi-Qual (organizarea cursului de managementul referințelor bibliografice)

biblioteca pune bazele platformei UGAL Journals (crearea și dezvoltarea a 14 site-uri de reviste ale UDJG)

implementarea portalului UGAL Index (softul open source VuFind)

biblioteca este reprezentată în proiectul Expert (responsabil analiza bibliometrică din bazele de date)

2020

îmbogățirea fondului bibliotecii cu cărți electronice (achiziții în cadrul proiectelor Expert și Anelis Plus 2020)

biblioteca este reprezentată în proiectul e-Quality

clădirea Filialei SEU devine noul sediu central al bibliotecii