Misiune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Universității "Dunărea de Jos" din Galați (BUDJG) este parte integrantă din sistemul național de învățământ superior, participă la procesul educațional și de cercetare și asigură suportul informațional necesar pentru buna desfășurare a activităților didactice.

BUDJG caută permanent soluții de dezvoltare a serviciilor în concordanță cu cerințele utilizatorilor și noile tehnologii ale informației.

Obiectivele specifice ale bibliotecii sunt:

  • dezvoltarea, organizarea  și asigurarea accesului la colecțiile bibliotecii cu scopul de a sprijini procesul de învățare, predare, cercetare și inovare din universitate;
  • dezvoltarea colecției de documente digitale cu scopul de a contribui la creșterea vizibilității comunității academice din universitate;
  • implicarea în activități de promovare privind accesul la resursele bibliotecii, evaluarea și utilizarea etică a informațiilor științifice;
  • furnizarea de servicii flexibile și de calitate superioară;
  • colaborarea cu alte instituții de profil, la nivel național și internațional;
  • evaluarea permanentă a serviciilor de bibliotecă pentru a continua să rămână relevante pentru comunitate.