Cărți electronice

Cărți electronice achiziționate în cadrul consorțiului Anelis Plus
 

CABI

Domenii: agronomie, zoologie, medicină veterinară, pescuit și acvacultură, turism
Număr de titluri: 157
Mod de acces: de la distanță (prin contul e-nformation)

 

Cambridge University Press

Domenii: medicină (74 titluri), inginerie (56 titluri), fizică și astronomie (67 titluri), calculatoare (27 titluri)
Număr de titluri: 224
Mod de acces: de la distanță (prin contul de acces mobil Romdidac și depozitul național Anelis Plus)

 

De Gruyter

Domenii: arhitectură, arte, biologie, zoologie, științe economice, știința mediului, filologie, istorie, inginerie, drept etc.
Număr de titluri: 2850
Mod de acces: de la distanță (prin contul e-nformation)

 

Elsevier ebooks

Domenii: biochimie, genetică, științe agricole, medicină, medicină veterinară, inginerie chimică, calculatoare, știința materialelor, mediu, energetică, științe economice, științe exacte, farmacie, psihologie
Număr de titluri: 1573
Mod acces: Intranet sau de la distanță (prin e-nformation sau depozitul național Anelis Plus)

 

Emerald ebooks

Număr titluri: 1321
Mod de acces: de la distanță (prin contul e-nformation)

 

IEEE - NOW Foundation ebook Collection

Domenii: comunicații și teoria informației, grafică computerizată, sisteme de energie electrică, automatizare în proiectare electronică, rețele, robotică, prelucrarea semnalului, tehnologie, interacțiune om-calculator, sisteme informaționale, învățare automată, sisteme de securitate, limbaje de programare, informatică teoretică etc.
Număr titluri: 609
Mod de acces: de la distanță (prin contul e-nformation)

 

iGroup - American Library Association ebook Collection

Domenii: arte, biblioteconomie, drept, etică și responsabilitate profesională, filosofie, istorie, psihologie, instruire, management, domenii în conexiune cu științele informării și documentării etc.
Număr de titluri: 334
Mod de acces: de la distanță (prin contul e-nformation)

 

Sage ebooks

Domenii: geografie și știința mediului (102 titluri), sănătate și asistență socială (415 titluri) 
Număr de titluri: 517
Mod de acces: de la distanță (prin contul e-nformation)

 

Wiley ebooks

Domenii: chimie (104 titluri), științe umaniste (52 titluri), științele vieții (36 titluri), medicină (31 titluri), științe fizice și inginerești (283 titluri), științe sociale și comportamentale (57 titluri)
Număr de titluri: 563
Mod de acces: de la distanță (prin contul e-nformation)
 

Wiley ebooks (2)

Domenii: chimie (117 titluri), matematică si statistică (52 titluri), medicină (40 titluri), științele vieții (42 titluri), calculatoare și tehnologia informației (66 titluri), științele pământului, spațiului și mediului înconjurător (42 titluri), fizică și științe inginerești (295 titluri), științe umaniste (26 titluri), asistență medicală, stomatogie și sănătate (33 titluri), psihologie (14 titluri), medicină veterinară (23 titluri)
Număr de titluri: 750

 

Cărți electronice achiziționate în cadrul proiectului Expert (1)
Număr de titluri: 25
Mod acces: numai din Intranet
 
Cărți electronice Wiley achiziționate în cadrul proiectului Expert (2)
Număr de titluri: 82
Mod acces: Intranet, de la distanță