Cărți electronice achiziționate în cadrul consorțiului Anelis Plus
 

CABI

Domenii: agronomie, zoologie, medicină veterinară, pescuit și acvacultură, turism
Număr de titluri: 157
Mod de acces: de la distanță (prin contul e-nformation)

 

De Gruyter

Domenii: arhitectură, arte, biologie, zoologie, științe economice, știința mediului, filologie, istorie, inginerie, drept etc.
Număr de titluri: 2850
Mod de acces: de la distanță (prin contul e-nformation)

 

Elsevier ebooks

Domenii: biochimie, genetică, științe agricole, medicină, medicină veterinară, inginerie chimică, calculatoare, știința materialelor, mediu, energetică, științe economice, științe exacte, farmacie, psihologie
Număr de titluri: 1573
Mod acces: Intranet sau de la distanță (prin e-nformation); din contul personal (prin depozitul național Anelis Plus)

 

Emerald ebooks

Număr titluri: 1321
Mod de acces: de la distanță (prin contul e-nformation)

 

Sage ebooks

Domenii: geografie și știința mediului (102 titluri), sănătate și asistență socială (415 titluri) 
Număr de titluri: 517
Mod de acces: de la distanță (prin contul e-nformation)

 

Wiley ebooks

Domenii: chimie (104 titluri), științe umaniste (52 titluri), științele vieții (36 titluri), medicină (31 titluri), științe fizice și inginerești (283 titluri), științe sociale și comportamentale (57 titluri)
Număr de titluri: 563
Mod de acces: de la distanță (prin contul e-nformation)

 

Cărți electronice achiziționate în cadrul proiectului Expert (1)
Număr de titluri: 25
Mod acces: numai din Intranet
 
Cărți electronice Wiley achiziționate în cadrul proiectului Expert (2)
Număr de titluri: 82
Mod acces: Intranet, de la distanță