Cărți electronice achiziționate în cadrul Proiectului Anelis Plus 2020
Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, membră în consorțiul Anelis Plus (Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România) beneficiază de accesul online la cărți electronice De Gruyter și CABI achiziționate în cadrul Proiectului Anelis Plus 2020. 
Mod acces: Intranet (pe bază de IP), de la distanță (din contul de acces mobil, creat pe e-nformation).
 

De Gruyter

Domenii: arhitectură, arte, biologie, zoologie, științe economice, știința mediului, filologie, istorie, inginerie, drept etc.
Număr de titluri: 2850
 
Domenii: agronomie, zoologie, medicină veterinară, pescuit și acvacultură, turism
Număr de titluri: 157

 

Cărți electronice achiziționate în cadrul proiectului Expert (1)
Număr de titluri: 25
Mod acces: numai din Intranet
 
Cărți electronice Wiley achiziționate în cadrul proiectului Expert (2)
Număr de titluri: 82
Mod acces: Intranet, de la distanță
 
Cărți electronice Elsevier achiziționate în cadrul consorțiului Anelis Plus
Domenii: biochimie, genetică, științe agricole, medicină, medicină veterinară, inginerie chimică, calculatoare, știința materialelor, mediu, energetică, științe economice, științe exacte, farmacie, psihologie
Număr de titluri: 1573
Mod acces: Intranet sau de la distanță (prin Science Direct); din contul personal (prin depozitul național Anelis Plus)