Scurtă prezentare 

Depozitul digital național Anelis Plus facilitează accesul electronic la informații științifice și resurse de documentare pentru comunitatea științifică și academică românească. Pentru gestionarea documentelor electronice, depozitul Anelis Plus folosește aplicația software open source DSpace și include reviste și cărți achiziționate în cadrul consorțiului cu același nume.

Colecțiile sunt organizate în cadrul comunităților, constituite după modelul întâlnit în bazele de date Elsevier (Science Direct). Pentru a avea acces la informațiile din depozit, utilizatorii trebuie să își configureze un cont, din intranet, folosind adresa instituțională. Instituția la care este afiliat utilizatorul trebuie să fie membră în Asociația Anelis Plus.

Resursa este utilă pentru cercetarea științifică întrucât furnizează informații din reviste și cărți publicate la edituri cu renume internațional. Cercetătorul cu afiliere la Anelis Plus are acces la conținutul integral al articolelor și cărților incluse în depozit pe care le poate descărca în calculatorul personal.

 

 

 
Domenii, înregistrări

Artă și arhitectură

 • arhitectură și urbanism, arte vizuale, artele spectacolului, design, muzică
 • număr de înregistrări: peste 2,900

Științe inginerești

 • toxicologie, biotehnologii, calculatoare, electronică și telecomunicații, inginerie electrică, ingineria sistemelor, inginerie aerospațială, inginerie chimică, inginerie civilă și instalații, inginerie industrială, inginerie mecanică, mecatronică, minerit, știința și ingineria materialelor, știința și ingineria mediului, transporturi)
 • număr de înregistrări: peste 1,500,000

Științele naturii

 • chimie, fizică, geologie, geografie, informatică, matematică
 • număr de înregistrări: peste 2,200,000

Științe sociale și economice

 • educație fizică și sport, psihologie, sociologie, antropologie, științele comunicării, științe economice, științe juridice și administrative, științele educației, științe militare, științe politice și relații internaționale
 • număr de înregistrări: peste 287,000

Științe umaniste

 • filologie, filosofie, istorie, studii culturale, teologie
 • număr de înregistrări: peste 465,000

Științele vieții

 • biologie, medicină, medicină veterinară, zootehnie, științe agricole și silvice, științe farmaceutice
 • număr de înregistrări: peste 2,100,000
 
Colecția de cărți electronice

Cărțile electronice incluse în depozitul național Anelis Plus pot fi accesate și prin intermediul Science Direct, din intranet sau din contul e-nformation (de acces mobil).

Număr de titluri: 1573

Lista titlurilor Elsevier (sursa: Portal Anelis Plus)

Lista titluri descrise în Koha (în dezvoltare)

 
Crearea contului

Ghid de creare a contului în depozitul Anelis Plus