Cercetarea bibliografică și documentară

Cercetarea bibliografică este un serviciu care constă în furnizarea de referințe bibliografice mai complexe (bibliografii), rezultate din consultarea literaturii de specialitate (cărți, articole, documente electronice, baze de date proprii sau abonate), pe baza unei teme de interes solicitată de utilizatorul bibliotecii. Cercetarea documentară este serviciul care atestă stadiul și tendințele privind domeniul legat de tema de interes solicitată de utilizatorul bibliotecii: teze de doctorat, rezumate ale tezelor de doctorat), brevete de invenții, lucrări publicate în cadrul manifestărilor științifice (conferințe, simpozioane etc.).

 

Activități
 • realizarea interviului de referințe;
 • consultarea surselor de informare;
 • căutarea informațiilor;
 • localizarea informațiilor;
 • selectarea informațiilor;
 • organizarea informațiilor;
 • elaborararea bibliografiei;
 • transmiterea bibliografiei finale;
 • feedback-ul cu beneficiarul.
 
Interviul de referințe

Realizarea interviului de referințe cu utilizatorul bibliotecii este o etapă foarte importantă în demararea acțiunii de cercetare efectivă, având ca obiectiv principal crearea unui cadru general legat de întrebarea/problema de cercetare și stabilirea documentelor ce urmează a fi investigate – tipul, perioada și limba de redactare.

 
Bibliografia

Bibliografia este rezultatul acțiunilor de identificare și descriere bibliografică a surselor de informare. Aceasta se regăsește sub forma unei liste alfabetice de titluri de documente (cărți, articole, resurse electronice) ce pot fi consultate pentru a dezvolta tema de cercetare indicată de solicitant.

 
Referința bibliografică

Este ansamblul de date necesare pentru identificarea unui document sau a unei părți de document, ordonate potrivit unor reguli stabilite. Elementele [bibliografice] necesare pentru întocmirea unei referințe sunt:

 • autorul/autorii (nume, prenume în cazul persoanelor sau denumirea instituției);
 • titlul resursei (articol, serial, carte, site web);
 • formatul (online pentru resursele Internet);
 • locul publicării;
 • editura;
 • data publicării;
 • titlul unității gazdă a materialului (carte sau serial);
 • numărul serialului (în cazul periodicelor);
 • paginația;
 • adresa web și data accesării (pentru resurse Internet).
Consultați anatomia citării din pagina dedicată stilurilor de citare.
 
De ce este necesară întocmirea unei bibliografii?

Numai în acest mod se poate demonstra o cercetare aprofundată a temei; sunt evidențiate sursele de informare consultate, se oferă cititorilor posibilitatea de a le consulta la rândul lor și este garantată acuratețea lucrării întocmite.

 
Ce se întâmplă dacă nu atașăm o bibliografie?

Putem fi acuzați de plagiat. Atașarea unei bibliografii la sfârșitul unei lucrări este atu-ul nostru și demonstrează cercetarea aprofundată a subiectului.