Restituirea și recuperarea publicațiilor​

 Restituirea publicațiilor se face respectând termenul de împrumut prevăzut în tabelul de la art. 13 al Regulamentului serviciilor pentru utilizatori al bibliotecii (RSUB) aprobat prin Hotărârea Senatului universității nr. 86/24.06.2019 (vezi regimul de împrumut). Prelungirea împrumutului se efectuează înainte de expirarea termenului de restituire a publicației respective și se va face numai dacă nu există rezervări pentru acea publicație.

Utilizatorul bibliotecii trebuie să restituie în bune condiții publicațiile împrumutate, să nu facă însemnări, sublinieri și să nu producă alte deteriorări. Pentru publicațiile nerestituite la termen se întocmesc somații și se aplică taxe de întârziere. Biblioboxul aflat la sediul central al bibliotecii facilitează restituirea publicațiilor și în afara orelor de program cu publicul.

Somațiile pentru publicațiile care nu sunt restituite la timp se întocmesc și se transmit în perioada iulie-septembrie a fiecărui an. În somație vor fi specificate: data expirării termenului de împrumut și datele de identificare ale publicaților împrumutate. Dacă utilizatorul nu se prezintă la sediul bibliotecii în termen de 30 zile calendaristice de la începerea noului an universitar pentru a restitui publicațiile împrumutate în anul universitar anterior, se vor anunța în scris facultățile.

Nerestituirea la termen a publicațiilor împrumutate de către utilizatori se sancționează cu plata unei sume, conform prevederilor legale în vigoare (vezi taxele bibliotecii​). Acest tarif se aplică pentru toate tipurile de documente cu regim de împrumut la domiciliu și se percepe pe an universitar. La începutul unui nou an universitar, utilizatorul poate împrumuta alte publicații doar după ce a achitat taxa de întârziere acumulată în anul universitar precedent.

 

Recuperarea publicațiilor

O publicație deteriorată fizic, care nu mai poate fi utilizată de un alt utilizator, este considerată o publicație distrusă. Publicațiile pierdute pot fi recuperate prin înlocuire sau plată astfel:

  • înlocuirea publicațiilor - distrugerea sau pierderea publicațiilor de către utilizatori se sancționează prin recuperarea fizică a unor publicații identice ori a unor ediții noi ale aceleiași publicații;
  • recuperarea valorică a publicațiilor pierdute sau distruse - se face conform prevederilor legale în vigoare (vezi taxele bibliotecii​ și modul de actualizare a valorii de inventar a publicațiilor).

Regulamentul serviciilor pentru utilizatori al bibliotecii