Evenimente, noutăți

Reluarea accesului la bazele de date abonate 2020-2021

 

În urma procedurilor de achiziție și abonare desfășurate de Asociația Universitătilor, Institutelor de Cercetare – Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România – ANELIS PLUS, pentru perioada august 2020 - august 2021, începând cu data  26.08.2020 s-a redeschis accesul la toate resursele electronice, platformele full-text și bazele de date bibliografice și bibliometrice abonate (sursa: enformation).

Lista bazelor de date abonate poate fi accesată din contul e-nformation, secțiunea Profil instituțional. Acestea sunt: Science Direct Freedom Collection, Scopus, SpringerLink Journals, Web of Science Core Collection, Incites Journal Citation Reports, Clarivate Analytics Derwent Innovations Index.