Evenimente, noutăți

Curs de managementul referințelor bibliografice

 

În săptămâna 7.09.2020-11.09.2020 s-a desfășurat programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Managementul referințelor bibliografice, organizat de Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, prin Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic. Fiind unul dintre obiectivele proiectului Comunitate academică pentru servicii educaționale de calitate și etică universitară, acronim e-Quality, CNFIS-FDI-2020-0228, la acest curs s-au înscris aproape 70 de participanți reprezentând cadre didactice, doctoranzi și personal didactic auxiliar din UDJG.

Cursul s-a desfășurat pe platforma Microsoft Teams, în cadrul sesiunilor de formare fiind abordate următoarele teme:

    - Surse de informare utilizate în activitatea de cercetare. Site-ul bibliotecii;
    - Managementul referințelor bibliografice cu Mendeley;
    - Managementul referințelor bibliografice cu Zotero;
    - Managementul referințelor bibliografice cu EndNote online;
    - Publish or Perish : salvarea referințelor și analiza bibliometrică.
 

Întâlnirile au fost interactive. Participanții au descărcat softurile Mendeley și Zotero, au salvat referințe din bazele de date și s-au înscris în grupurile de lucru create pe site-urile acestor softuri.