Modul de calcul al valorii de inventar actualizate a unei publicații
 
Se calculează conform art. 67, pct. 2 din Ordonanța 26 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002: “Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancționează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori față de prețul astfel calculat”.

Calcularea valorii de inventar actualizate a unei publicației se face după  următoarea formulă de calcul:

[valoarea de inventar x indice preț de consum x (indice de multiplicare+1)] / 100

în care: 

valoarea de inventar - reprezintă prețul documentului înregistrat în registrul inventar; 

indice preț de consum - reprezintă produsul indicilor din  anul următor apariției documentului până la anul de referință;        

indice de multiplicare -  reprezintă valoarea de penalizare și este cuprins între 1 și 5.

Precizare: valoarea 0 (zero) a indicelui de multiplicare permite calcularea prețului actualizat propriu-zis, fără penalizări.

 

Exemple de calcul
 
Pentru o publicație tipărită în anul 1975, cu valoare de inventar de 5 ROL, valoarea de inventar actualizată este:

(5 x 636107.06 x 2) / 100 = 63610.70 ROL = 6.36 RON

(2) Pentru o publicație tipărită  în anul 1993, cu valoare de inventar de 350 ROL, la care se aplică o penalizare egală cu  de două ori prețul actualizat, valoarea de inventar actualizată este: 

(350 x 13947.14 x 3) / 100 = 146444.97 ROL = 14.64 RON

Observație: valoarea 3 de mai sus corespunde indicelui de multiplicare 2!

Pentru actualizarea valorii de inventar se va folosi aplicația postată pe site-ul bibliotecii.

 

Tabelul coeficienților de inflație pentru perioada 1971-2021
 
 
Anul
Indice preț consum
Anul
Indice preț consum
1971
691445.86
1996
3419.18
1972
691445.86
1997
1342.10
1973
686639.39
1998
843.58
1974
679168.53
1999
578.57
1975
677812.91 2000 397.19
1976
673770.29
2001
295.38
1977
669751.78
2002
241.05
1978
659204.50
2003
209.11
1979
646278.93
2004
186.91
1980
632986.22
2005
171.46
1981
613953.65
2006
160.90
1982
521183.07
2007
153.48
1983
500656.16
2008
142.31
1984
495208.87
2009
134.78
1985
491278.64
2010
127.04
1986
486414.49
2011
120.09
1987
482075.81
2012
116.21
1988
464608.99
2013
111.76
1989
466566.22
2014
110.58
1990
443925.99
2015
111.24
1991
164295.33
2016
112.98
1992
52923.94
2017
111.49
1993
14861.93
2018
106.56
1994
6277.32
2019
102.63
1995
4746.15
2020
100.00
    2021 100.00