Liste bibliografice
 

Titluri cărți specializarea asistență medicală intrate în 2016-2020

Titluri cărți specializarea moașe intrate în 2016-2020

Tilturi cărți medicină intrate în 2016-2020

Titluri periodice specializarea asistență medicală (2020)

Titluri periodice specializarea moașe (2020)

Titluri periodice medicină (2020)

Titluri resurse electronice medicină (2020)

Titluri resurse electronice specializarea asistență medicală (2020)

Titluri resurse electronice specializarea moașe (2020)

Titluri standarde medicină (parțială)

 

Resurse online
 

Leșanu, Mihai. Evoluționismul : suport de curs. Chișinău : Universitatea de Stat din Moldova, 2017

Ștefănescu, Ioana. Fiziologia sistemului imun

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” Republica Moldova. Anatomia omului : culegere de cursuri pentru Facultatea [de] Farmacie. Chișinău, 2015.

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” Republica Moldova. Curs de biologie moleculară. Chișinău, 2000