Liste OPAC cu publicații intrate în bibliotecă

Titluri cărți agronomie: intrări 2016-2020

Titluri cărți electronice agronomie (2020)

Titluri periodice agronomie (2020)

Titluri resurse electronice agronomie (2020)

 

Lista jurnalelor în acces deschis cotate ISI (JCR 2020) - selecție

Sursa: Master Journal List

Acta Scientiarum-Agronomy (ISSN 1807-8621)

Agronomy-Basel (ISSN 2073-4395)

Italian Journal of Agronomy (eISSN 2039-6805)

Biotechnologie Agronomie Societe et Environnement (eISSN 1780-4507)

Agriculture-Basel (eISSN 2077-0472)

Crop Breeding and Applied Biotechnology (ISSN 1984-7033)

Crop Journal (eISSN 2214-5141)

Czech Journal of Genetics Plant Breeding (eISSN 1805-9325)

Egyptian Journal of Biological Pest Control (eISSN 2536-9342)

Genetika-Belgrade (eISSN 1820-6069)

International Agrophysics (eISSN 2300-8725)

Journal of Seed Science (eISSN 2317-1545)

Plant Production Science (eISSN 1349-1008)

Plant Soil and Environment (eISSN 1805-9368)

Rice Science (eISSN 1876-4762)

 

Lista jurnalelor în acces deschis indexate Scopus (selecție Q1 și Q2)

Sursa: Scopus

Molecular Plant Pathology

Plant Genome

Food and Energy Security

Information Processing in Agriculture

International Soil and Water Conservation Research

Crop Journal

Rice Science

Journal of Integrated Pest Management

Chemical and Biological Technologies in Agriculture

Breeding Science

Annals of Agricultural Sciences

Journal of Soil Science and Plant Nutrition

Biotechnology, Agronomy and Society and Environment

Scientia Agricola

Agriculture and Food Security

 

Lista revistelor indexate în CABI (aprilie 2020)

 

Resurse online
Bădulescu, Liliana. Biochimie horticolă. București : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, 2010

Madjar, Roxana ; Davidescu, Velicica. Agrochimie. București : Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, 2009

Mollison, Bill. Introducere în permacultură : note de curs. 2015