Liste OPAC cu publicaţii intrate în bibliotecă

Titluri cărți relații internaționale: intrări 2016-2020

Titluri periodice administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism (2019)

 

Lista jurnalelor în acces deschis cotate ISI (JCR 2020) - selecție

Sursa: Master Journal List

European Research on Management and Business Economics (ISSN 2444-8842)

Journal of Business Economics and Management (eISSN 2029-4433)

Baltic Journal of Economics (eISSN 2334-4385)

Economics-the Open Access Open Assessment e-Journal (ISSN 1864-6042)

Health Economics Review (ISSN 2191-1991)

International Journal of Strategic Property Management (ISSN 1648-9179)

Journal of Agricultural and Resource Economics (eISSN 2327-8285)

Journal of Applied Economics (eISSN 1667-6726)

Journal of Competitiveness (eISSN 1804-1728)

Journal of Innovation and Knowledge (eISSN 2444-569X)

Oeconomia Copernicana (eISSN 2353-1827)

Psychology Research and Behavior Management (ISSN 1179-1578)

Quantitative Economics (ISSN 1759-7331)

 

Lista jurnalelor în acces deschis indexate Scopus (selecție Q1 și Q2)

Sursa: Scopus

Journal of Innovation and Knowledge

BRQ Business Research Quarterly

European Research on Management and Business Economics

Polish Journal of Management Studies

European Journal of Management and Business Economics

Asia Pacific Management Review

Journal of International Studies

Contemporary Economics

International Food and Agribusiness Management Review

Entrepreneurial Business and Economics Review

Transformations in Business and Economics

Engineering Economics

Intangible Capital

International Journal on Food System Dynamics

Journal of Public and Nonprofit Affairs

 

Lista revistelor românești în acces deschis indexate în ERIH Plus (selecție)

Sursa: ERIH Plus

Analele Universitatii Dunarea de Jos din Galati. Fascicola I. Economie si Informatica Aplicata

Studia Universitatis Babes-Bolyai Negotia

Ecoforum

Management & Marketing - Challenges for the Knowledge Society

Management Dynamics in the Knowledge Economy

Analele Universitatii Ovidius. Seria: Stiinte economice

The USV Annals of Economics and Public Administration

Journal of Economics and Business Research

Management and Economics Review

Scientific Annals of Economics and Business

Studies in Business and Economics

Oradea Journal of Business and Economics

Journal of Public Administration, Finance and Law

Review of Economic and Business Studies

Revista de turism - studii si cercetari in turism