Stiluri de citare și domenii în care se aplică

 

Stilul de citare    
 
Domeniul
 
Ghiduri
American Chemical Society (ACS)
 
chimie
 
American Medical Association (AMA)
 
medicină, sănătate, biologie
 
American Psychological Association (APA)
 
științe sociale, științe economice, științe ale educației
 
Modern Language Association (MLA)
 
științe umaniste, arte
 
Modele de citări (Purdue University)   
 
științe umaniste, arte
 
Modele de citări (Chicago Style)
 
lucrări de cercetare, disertații, teze de doctorat
 
Modele de citări (Chicago Style)
ISO 690:2010
 
toate domeniile (aplicare largă în biblioteconomie)
 

 

Biblioteci de stiluri de citare

Dacă folosiți un software pentru managementul referințelor puteți adăuga noi stiluri de citare care se potrivesc pentru materialul la care lucrați. Căutați revista sau stilul de citare recomandat de editură în una din bibliotecile digitale prezente pe site-ul softului cu care lucrați.

Biblioteca Mendeley (peste 8000 stiluri de citare, prin contul creat pe Mendeley)

Biblioteca Zotero (aprox. 9800 stiluri de citare)

Biblioteca Endnote (peste 6000 stiluri de citare)

 

Anatomia citării (ISO 690)

Termenul de anatomie a citării l-am găsit definit în anul 2011 în lucrarea Library Workshop Manual: Section 4, publicat la B. Davis Schwartz Memorial Library și l-am adoptat imediat. Se referă la descrierea elementelor bibliografice obligatorii, pentru cele mai utilizate surse de informare.

Surse tipărite

 

Surse electronice

Carte tipărită. Raport tehnic. Teză de doctorat
Autorul cărții. Titlul cărții. Ediția. Locul de publicare: Editura, anul. ISBN.
 
Carte electronică
Autorul(ii) cărții. Titlul cărții [suportul]. Locul de publicare: Editura, anul [data accesării]. Disponibilitatea și accesibilitatea.
Capitol de carte tipărită
Autorul capitolului. Titlul capitolului. În: Autorul cărții. Titlul cărții. Ediția. Locul de publicare: Editura, anul, paginile capitolului.
 
Capitol de carte electronică
Autorul(ii) capitolului. Titlul capitolului. În: Autorul(ii) cărții. Titlul cărții [online]. Locul de publicare: Editura, anul [data accesării], paginile capitolului. Disponibilitatea și accesibilitatea.
Revistă tipărită
Titlul revistei. Autorul sau editorul. Ediția. Fascicula (an și/sau număr). Locul de publicare: Editura, anul. ISSN.
 
Revistă electronică
Titlul revistei [online]. Autorul sau editorul. Ediția. Locul de publicare: Editura, anul [data accesării]. Disponibilitatea și accesibilitatea.
Articol de revistă tipărită
Autorul(ii) articolului. Titlul articolului. În: Titlul revistei, anul, volumul, numărul, paginile articolului.
 
Articol de revistă electronică
Autorul(ii) articolului. Titlul articolului. În: Titlul revistei [online]. Anul [data accesării], volumul, numărul, paginile articolului. Disponibilitatea și accesibilitatea.
Standard
Numele organizației. Numărul standardului:anul. Titlul standardului. Locul de publicare: Editura, anul.
 
Forum
Titlul forumului [online]. Locul de publicare: Editura, data de publicare [data accesării]. Disponibilitatea și accesibilitatea.
Brevet de invenție
Numele solicitantului. Titlul brevetului. Țara sau oficiul, tipul brevetului, numărul. Data de publicare.
 
E-mail
Numele expeditorului. Titlul mesajului [online]. Numele destinatarului. Data transmiterii (inclusiv ora) [data accesării]. Disponibilitatea și accesibilitatea.
Lucrare de conferință
Autorul(ii) lucrării. Titlul complet al lucrării. În: Editorul sau numele organizatorului, Titlul complet al conferinței. Localizarea (orașul, țara), perioada desfășurării conferinței. Locul de publicare: Editura, anul.
 
Document online
Autorul. Titlul documentului web/paginii web [online]. Anul. (data actualizării). [data accesării]. Disponibilitatea și accesibilitatea.
Act legislativ
Jurisdicția (țara, instituția). Titlul actului legislativ (tipul actului, numărul, ziua și luna, titlul oficial al legii). În: Titlul publicației, data de publicare, numărul, paginile actului legislativ.
 
Postare blog
Autorul. Titlul mesajului postat. Titlul blogului [blog]. Data postării pe blog. Disponibilitatea și accesibilitatea.
Manuscris nepublicat
Autorul. Titlul lucrării. Manuscris nepublicat//manuscris depus pentru publicare. Anul.
 
Transmisiune video
Realizatorul. Titlul transmisiunii video [online]. Anul. [data accesării]. Disponibilitatea și accesibilitatea
Prezentare orală
Numele oratorului. Titlul prezentării. Prezentare susținută în cadrul Titlul conferinței, localizarea (oraș, țara), data prezentării.
 
Publicație informală
Autorul. Titlul publicației [prospect/circulară]. Locul de publicare: Editura, anul.

Modele de referințe bibliografice

Dacă este necesar, informația cu privire la suportul sursei de informare și/sau forma în care aceasta este disponibilă se menționează între paranteze drepte:

 • [hartă]
 • [microfișă]
 • [fotografie]
 • [slide]
 • [disc sonor]
 • [videocasetă]
 • [bandă cu film]
 • [bandă de calculator]
 • [film (35 mm)]
 • [Braille]

Tipul de suport pentru resursele electronice de informare:

 • [online]
 • [CD]
 • [DVD]
 • [program de calculator]
 • [mesaj electronic]
 • [imagine digitală]
 • [podcast]
 • [fișier audio]
 

 

Anatomia citării (APA, MLA, Harvard)

Cum să citezi în APA, MLA și Harvard : modele de referințe bibliografice și citări în text (Sursa: Mendeley)

 

Resurse utile pentru cei interesați de crearea propriului stil de citare

Citation Style Language

How to edit a style according to one's needs

Citation Style Language Documentation

Webinar on the Citation Style Language CSL (Universitätsbibliothek Mannheim)